Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Funkcje środków językowych w utworze literackim