Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Cyprian Kamil Norwid „Moja piosnka (II)” analiza i interpretacja.