Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Juliusz Słowacki „Do matki” - analiza i interpretacja.