Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Pieśń patriotyczna - „Żeby Polska była Polską”.