Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Lektury obowiązkowe w układzie chronologicznym i genologicznym