Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Prezydent i Rada Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej