Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Zbigniew Herbert, „Przesłanie Pana Cogito” – analiza i interpretacja wiersza.