Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Podzielność liczb naturalnych.