Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Krzysztof Kamil Baczyński, „Elegia o... [chłopcu polskim]” – analiza i interpretacja