Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowodorowych