Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Władza ustawodawcza – Sejm i Senat RP