Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Konstanty Ildefons Gałczyński – analiza i interpretacja wiersza.