Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Anna Kamieńska, „Prośba” – analiza i interpretacja