Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Średnia arytmetyczna.