Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Analiza i interpretacja wybranych utworów ks. Jana Twardowskiego