Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Czesław Miłosz, „Dar” – analiza i interpretacja