Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Liczba „pi”. Długość okręgu