Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Jerzy Liebert, „Nadzieja” – analiza i interpretacja