Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Marian Hemar, „Moja ojczyzna” – analiza i interpretacja