Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Graniastosłupy. Licznie pola powierzchni i objętości