Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Pierwiastki. Działania na pierwiastkach