Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Kazimierz Wierzyński, „Zielono mam w głowie” – analiza i interpretacja