Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Zadania typu: wykaż, uzasadnij, udowodnij