Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: „Urszula Kochanowska, wiersz Bolesława Leśmiana. Rozmowa o poezji – ciąg dalszy