Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Poezja Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana, Kazimierza Wierzyńskiego i Jana Lechonia