Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Produkty przemysłu petrochemicznego.