Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Rodzajniki określone i nieokreślone