Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: O człowieku, który z własnej woli poszedł do „piekła”.