Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Neologizmy, kolokwializmy, antonimy – o bogactwie leksykalnym współczesnej polszczyzny