Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Polska w NATO i Unii Europejskiej