Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Przymiotniki dzierżawcza, zaimki dzierżawcze. Possessives Adjectives, Possessives Pronouns