Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Ochrona praw człowieka.