Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Przemiany gospodarczo-społeczne w Polsce po 1989 r.