Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Prawa i wolności człowieka i obywatela.