Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Meble i określanie ich położenia