Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: PRL pod rządami Edwarda Gierka