Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Potęgi i działania na potęgach