Szkoła z TVP: klasa 8

Temat lekcji: Pierwszy program komputerowy w języku C++ oraz stosowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń