Szkoła z TVP: klasa 8

VIII klasa to zajęcia z języka polskiego, matematyki, historii, języka niemieckiego, chemii i fizyki. „Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rod