Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Rodzaje usług. Transport i łączność