Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Czas przeszły – pytania. Past Simple – questions.