Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Warunki produkcji energii z różnych źródeł w Polsce