Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Czas Past Simple. Czas przeszły dokonany. Czasowniki regularne i nieregularne