Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich.