Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Metody otrzymania wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.