Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Druga zasada dynamiki Newtona – ciąg dalszy