Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Użycie „used to”