Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Metody otrzymywania wodorotlenków