Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Proste animacje w programie GIMP