Szkoła z TVP: klasa 7

Temat lekcji: Powtarzamy wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie